www.medicina-muncii.com.ro
 
participarea la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale si accidentele de munca;
monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
      - examene medicale la angajare
    - examen medical de adaptare 
    - control medical periodic
    - examen medical la reluarea activitatii
stabilirea aptitudinii in munca si eliberarea fisei de aptitudine


Firma MEDIMSERV, infiintata in anul 2003, are ca obiect de activitate serviciile de medicina muncii, ramura a medicinii care se ocupa cu prevenirea, diagnosticul si managementul bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, a accidentelor de munca, precum si promovarea sanatatii si eficientei angajatilor la locul de munca.

DETALII

PREVEDERILE NORMELOR GENERALE DE PROTECTIE A MUNCII PRIVIND NECESITATEA EVALUARII RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI ÎMBOLNAVIRE PROFESIONALA


•  Obligativitatea evaluarii riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala în tara noastra decurge din legislatia actuala în domeniu, care a fost armonizata cu legislatia Uniunii Europene privind sanatatea si securitatea în munca:

•  Art. 11 din Normele Generale de Protectie a Muncii , preluând paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, prevede: „Angajatorul are urmatoarele obligatii în domeniul securitatii si sanatatii în munca:…

•  sa asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor în vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.; angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri particulare; în urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator trebuie sa asigure o îmbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie integrate în toate activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice”.

  •  Art. 31 din Normele Generale de Protectie a Muncii stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul serviciului de securitate a muncii evaluarea riscurilor: „Atributiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt:

•  sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de câte ori sunt modificate conditiile de munca si sa propuna masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala si determinarea nivelului de risc pe loc de munca si unitate".Telefon: 0752.00.23.60
  0729555505
E-mail: office@medicina-muncii.com.ro

 

web design: DEZIBEL MEDIA  web hosting: WEB HOTEL