www.medicina-muncii.com.ro
 
participarea la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale si accidentele de munca;
monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
      - examene medicale la angajare
    - examen medical de adaptare 
    - control medical periodic
    - examen medical la reluarea activitatii
stabilirea aptitudinii in munca si eliberarea fisei de aptitudine


Firma MEDIMSERV, infiintata in anul 2003, are ca obiect de activitate serviciile de medicina muncii, ramura a medicinii care se ocupa cu prevenirea, diagnosticul si managementul bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, a accidentelor de munca, precum si promovarea sanatatii si eficientei angajatilor la locul de munca.

DETALII
Codul muncii
Incheierea contractului de munca

Art. 27
(1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
Art. 28
Certificatul medical este obligatoriu si in urmatoarele situatii:
•  la reinceperea activitatii, dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, si de 1 an in celelalte situatii;
•  in cazul detasarii sau trecerii in alt loc de munca sau in alta activitate;
•  la inceperea misiuni , in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;
•  in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii si profesii, precum si in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
•  periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
•  periodic, in cazul celor care desfasoara activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei;
•  periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in functie de varsta, sex si stare de sanatate , potrivit reglementarilor din contractele colective de munca.

Sanatatea si securitatea in munca
Protectia salariatilor prin servicii medicale

Art. 182
Angajatorii au obligatia asigurarii accesului salariatilor la serviciul medical de medicina muncii.
Art. 185
(1) Sarcinile principale ale medicului de medicina muncii constau in:
•  prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
•  supravegherea efectiva a conditiilor deigiena si sanatate in munca;
•  asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.
(2) In vederea realizarilor ce- i revin, medicul de medicina muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinate de starea de sanatate a acestora.
(3) Medicul de medicina muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.
Art. 186
(1) Medicul de medicina muncii stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare angajator.
(2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.


Telefon: 0752.00.23.60
  0729555505
E-mail: office@medicina-muncii.com.ro

 

web design: DEZIBEL MEDIA  web hosting: WEB HOTEL