www.medicina-muncii.com.ro
 
participarea la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale si accidentele de munca;
monitorizarea starii de sanatate a angajatilor prin:
      - examene medicale la angajare
    - examen medical de adaptare 
    - control medical periodic
    - examen medical la reluarea activitatii
stabilirea aptitudinii in munca si eliberarea fisei de aptitudine


Firma MEDIMSERV, infiintata in anul 2003, are ca obiect de activitate serviciile de medicina muncii, ramura a medicinii care se ocupa cu prevenirea, diagnosticul si managementul bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, a accidentelor de munca, precum si promovarea sanatatii si eficientei angajatilor la locul de munca.

DETALII

In tara noastra, un inceput organizatoric a fost in 1920 crearea Departamentului Muncii si Ocrotirii Sociale, cu preocupari in domeniul “medicinii asigurarilor si igienei industriale” In 1951 se organizeaza centrele sanitare si antiepidemice in toata tara, avand si o sectie de igiena industriala. In perioada imediat urmatoare se reglementeaza declararea obligatorie a bolilor profesionale, reorganizarea asistentei medicale in intreprinderi, obligativitatea examenului medical la angajare si periodic, participarea financiara, precum si asigurarea bazei materiale de catre intreprinderi. In acelasi timp apar primele servicii incadrate cu medici de specialitatea medicina muncii in intreprinderile mari. Incepand cu 1970, prin stabilirea unui concept unitar de activitate de medicina muncii se creeaza premisele sistemului actual in acest domeniu.

Definitia medicinii muncii – “Medicina muncii este o disciplina medicala care studiaza relatia fiziologica si relatia patologica dintre organismul uman si munca, in vederea recomandarii masurilor care sa permita desfasurarea activitatii profesionale in conditii fiziologice si igienice pentru mentinerea capacitatii de munca la un nivel ridicat si pentru prevenirea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie”.

Legislatia care reglementeaza serviciile de medicina muncii este:

Codul muncii
Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
Hotararea nr. 1425/2006 privind normele de aplicare ale legii securitatii si sanatatii in munca
Hotarare nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Legea nr. 100/1998 a asistentei de sanatate publica
Legea nr. 346/2002 privind asigurarile pentru accidentele de munca si boli profesionale, republicata
Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Hotararea nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgent nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Hotararea nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006
DETALIITelefon: 0752.00.23.60
  0729555505
E-mail: office@medicina-muncii.com.ro

web design: DEZIBEL MEDIA  web hosting: WEB HOTEL